Email kampanje (newsletter)

Newsletter

Newsletter (e-mail marketing) šalje se putem elektroničke pošte to jest
preko liste mailova koje imate od Vaših postojećih klijenata ili kupaca.
Dobro izrađen newsletter može povećati količinu ostvarenih prodaja bez
obzira o kojem tipu usluge ili proizvoda se radilo. Koristi ga cijeli spektar tvrtki, od malih do velikih za povećanje svjesnosti kod kupaca ili klijenata o svom proizvodu ili usluzi.

Kreiramo newsletter kampanje po Vašim potrebama i savjetujemo kako i kada plasirati kampanje za najveći efekt. Još jedna bitna stavka e-mail marketinga je ta što imate uvid u detaljnu statistiku svake Vaše kampanje.

email-marketing

Zašto e-mail marketing?

Neke brojke govore da u svijetu postoji preko 4 milijarde e-mail računa te postoje dobri nagovještaji da će ta brojka još ubrzanije rasti. Mogućnosti otvaranja elektroničke pošte na mobitelima sigurno je veliki plus i vjetar u leđa email kampanjama gdje je Vaš doseg do točno ciljane grupacije ljudi doveden do maksimuma.

E-mail marketing danas se ponovno vraća kao vrlo bitna stavka oglašavanja kod poslovnih subjekata iako je bio pomalo izguran na stranu dolaskom društvenih mreža i novim SEO tehnikama te Google-ovim alatima za promidžbu i praćenje. Ipak email marketing se vratio zbog mogućnosti kreiranja html mailova, drugim riječima mogućnost personaliziranja Vašeg email-a kako vi želite. Slika govori tisuću riječi, danas više nego ikad kada govorimo o internet marketingu u bilo kojoj formi pa tako i kod e-mail kampanja.

Dotaknite svoje klijente na novi način!

U korist email marketinga govori toliko pokazatelja da ćemo spomenuti samo najbitnije. Minimalni resursi, puno manje nego kreacija letaka i distribucija. Bilo gdje i unutar par minuta nakon što je kampanja kreirana. Mogućnosti ponovnog slanja sa izmjenama slika, teksta i kreiranja održivog sadržaja za Vaše klijente ili kupce.

Komunikaciju putem email preferira sve više i više ljudi, pogotovo u poslovnom i marketinškom smislu. Bilo da govorimo o ostvarivanju prvog kontakta ili održavanju odnosa sa vašim kupcima i klijentima.

Personalizacija email-a u smislu dizajna i Vaše poruke te način obraćanja daljnjem korisniku ima razinu ljudskosti što mu daje veliku prednost. Vaš proizvod ili usluga može se prikazati putem slika i raznolikog teksta što potencijalnim kupcima daje vizualnu stranu vašeg poslovanja te lakše povezivanja sa samim proizvodom ili uslugom.

Analizirati stvari možete do te mjere da znate da li je e-mail otvoren, koliko je puta kliknuto unutar same forme, koliko je kliknuto na poveznicu koja možda vodi na Vašu Facebook ili internet stranicu, broj proslijeđenih mailova i slično. Kontrola, uvid i mogućnost iteracija čine e-mail marketing vrlo moćan alat i manjih i većih poslovnih subjekata.

Što ako nemam bazu e-mail računa?

Želite iskoristiti mogućnosti email marketinga a ne znate kako?

Obratite nam se, isto tako osim kreiranja i vođenja e-mail kampanja vršimo usluge marketinškog istraživanja za vašu kampanju gdje Vas savjetujemo kako pronaći ciljanu grupaciju ljudi kojima želite predstaviti sebe, Vaš proizvod ili uslugu. Zatražite ponudu ovdje.